logo


Методична робота
План методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

Примітка

Організація роботи методичної ради

Тематичні засідання методичної ради

Вересень

 

Протягом року

Аздравіна С.В.

 

Малишева Т.В.

За окремим планом

Планування роботи методичного об’єднання

Вересень

Малишева Т.В.

За окремим планом

Надання методичної допомоги керівникам гуртків у програмно-методичному забезпеченні роботи гуртків

 

Серпень-вересень

 

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

Надання методичної допомоги молодим спеціалістам у складанні плану-конспекту заняття гуртка, проведенні занять

 

Протягом року

 

Малишева Т.В.

 

 

 

Методична допомога керівникам гуртків у забезпеченні дотримання вимог щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртків

Протягом року

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

Відвідування гуртків з метою контролю та  надання методичної допомоги щодо проведення гурткових занять

Протягом року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

 

Відвідування гуртків з метою надання методичної допомоги щодо проведення гурткових занять

Протягом року

Малишева Т.В

 

Робота з педагогічними кадрами:

– методична допомога щодо  проведення занять гуртків;

 

–  організаційні питання та методична допомога щодо  проведення відкритих занять гуртків, творчих звітів;

– робота методичного об’єднання педагогів;

– навчання керівників гуртків в творчих групах;

 

– організація самоосвіти

Протягом року

 

 

Березень-травень

 

Протягом року

Протягом року

 

Протягом року

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

Педпрацівники

Керівники творчих груп

Малишева Т.В.

Керівники творчих груп

Керівники гуртків

За запитом

 

 

За окремим планом

 

За окремим планом

 

За окремим планом

Надання допомоги  керівникам гуртків  щодо використання в навчально-виховному процесі сучасних методик, форм, видів, засобів та педагогічних технологій

Протягом року

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

Забезпечити методичний супровід підготовки модифікованих /адаптованих  та авторських програм/

Протягом  року

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

Забезпечити психологічний супровід освітнього процесу Центру

Протягом  року

Малишева К.Г.

 

 

Робота над науково-методичною проблемою: «Формування людини майбутнього – основні орієнтири позашкільної освіти»

 

Протягом року

 

Педагогічний колектив

 

Надання індивідуальних консультацій керівникам гуртків, які здійснюють підготовку учнів для участі в районних, обласних та Всеукраїнських  еколого-натуралістичних заходах

Протягом року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

Підготовка тематичних методичних матеріалів, посібників тощо

Протягом року

Педагогічні працівники

За індивідуальною тематикою

Поповнення банку даних педагогічного досвіду, методичної, навчальної, психологічної та нормативно-правової документації, інноваційних технологій  в електронному вигляді.

 

Протягом року

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

Малишева К.Г.

Керівники гуртків

 

Вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження ППД:

«Формування у вихованців практичного досвіду взаємодії з навколишнім середовищем»

Протягом року

 

Керівники гуртків

Узагальнення:

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

Контроль за організацією та методична допомога щодо здійснення професійної орієнтації вихованців

Протягом року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

 Надання інформаційно-методичної та практичної допомоги педагогічним

колективам закладам освіти району  в організації   екологічної діяльності

Протягом року

Педагогічні працівники

 

Систематична робота  з нормативними документами, педагогічною, методичною,  психологічною, фаховою літературою

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

Забезпечити розвиток соціально-педагогічного партнерства з батьківською громадкістю, громадськими організаціями, освітніми закладами району

 

Протягом  року

 

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

Співпраця з засобами масової інформації

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

Поповнення  веб-сайту

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

Моніторинг професійної діяльності педагогів

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

Узагальнення:

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

Малишева К.Г.

 
Семінар «Медіакультура: вплив медіа на свідомість»

05 листопада 2019 року проведено семінар для керівників гуртків Центру «Медіакультура: вплив медіа на свідомість». Тему семінару розкрила психолог Малишева Катерина.

 
СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ

 

 

Корисні посилання