logo


Програми гуртків


Перелік програм, за якими працюють гуртки у 2018-2019 н. р.

Назва

 навчальної

програми

Затвердження

навчальної

програми

(дата і номер

документу)

Мета

навчальної

програми

Декоративно-ужиткове мистецтво

Схвалено науково-метод. радою з питань освіти МОН (протокол №3 від 29.12.2015).

формуванню різносторонньо розвиненої особистості, розвитку інтересу до культури рідного краю та надбань світової культури, поваги до мистецьких здобутків народних майстрів, вихованню патріотизму, самореалізації та подальшому професійному самовизначенню вихованців.

Бісероплетіння

Рекомендовано МОН лист від 08.04.16р. №1/11-4658

етично-естетичне, екологічне виховання дітей при навчанні основам бісероплетіння

Народна іграшка (адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №3 від 09.09 14 р.)

формування  компетентностей  особистості  засобами колективу іграшки

Юні конярі

(адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №3 від 09.09 14 р.)

надання учнівській молоді можливості отримати основи допрофесійних навичок коняра.

Зелена економіка

(авторська)

Схвалена наук.-метод. радою КОІПОПК 25.03.14р

дати вихованцям знання і розуміння того, що економіка є залежною від природного середовища, в межах якої вона існує і є її частиною;

 розуміння особистістю цілісності та єдності природного та соціального життя;

Юні квітникарі (адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №6 від 07.09.16р.)

створення умов для творчої самореалізації вихованців у процесі засвоєння базових знань з квітникарства

Юні зоологи

Рекомендовано МОН лист від 01.06.13р. №1/11-9332

створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з зоології та проведення дослідницької роботи

Юні рослинники

Рекомендовано МОН лист від 04.07.13р. №1/11-109-01

розвиток творчих та дослідницьких здібностей учнів;

вміння застосовувати набуті знання на практиці;

здійснення допрофесійної підготовки учнівської молоді

Юні охоронці природи (адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №6 від 07.09.16р.)

формування в учнів інтересу до поглибленого вивчення природи рідного краю, до науково-дослідної та експериментальної роботи, розуміння взаємозв’язку природних явищ, які закладають основу відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

Людина і довкілля

Схвалено науково-метод. радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (від 12.06. 2015р.).

формування свідомої екологічної мотивації, навичок і моделей поведінки, безпечної для довкілля і здоров'я, спрямованої на реалізацію принципів стійкого розвитку

Юні садівники

Рекомендовано МОН лист від 15.09.14р. №1/11-14729

ознайомити дітей з плодовими і ягідними культурами, агротехнікою їх вирощування, з елементарними поняттями сортової різновидності основних плодово-ягідних культур, які вирощують у садах України; дати перші поняття про сад, розсадник, шкілку, ягідник та ознайомити з основними видами робіт в них у різні пори року; профорієнтація

Юні охоронці природи (адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №3 від 09.09 14 р.)

формування в учнів інтересу до поглибленого вивчення природи рідного краю, до науково-дослідної та експериментальної роботи, розуміння взаємозв’язку природних явищ, які закладають основу відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

Юні друзі природи (адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №6 від 07.09.16р.)

Формування розуміння школярів взаємозв'язку  природних явищ;

Розвиток знань, вмінь що сформувались у школярів під час вивчення природознавства в школі та життєвого досвіду;

Вироблення вмінь введення фенологічних спостережень;

Юні охоронці природи (адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №6 від 07.09.16р.)

формування в учнів інтересу до поглибленого вивчення природи рідного краю, розуміння взаємозв’язку природних явищ, які закладають основу відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища

Природа рідного краю

Рекомендовано МОН лист від 11.11.15р. №1/11-16378

розширення, систематизація і поглиблення знань про природу рідного краю, перспективи використання місцевих ресурсів в інтересах краю і країни, розкритті закономірностей природних процесів і явищ, що відбуваються у регіоні

Програма театрального гуртка

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №3 від 09.09 14 р.)

формування екологічної свідомості вихованців засобами сценічної гри та пропаганда екологічних знань засобами театрального  мистецтва.

Юні квітникарі

Рекомендовано МОН лист від 04.07.13р. №1/11-109-01

поглиблення та розширення знань учнів з природознавства, ботаніки, біології, екології, квітництва, виховання в учнів усвідомлення необхідності охорони та вивчення природи, сприяння свідомому вибору професії

Природа рідного краю

Рекомендовано МОН лист від 11.11.15р. №1/11-16378

розширення, систематизація і поглиблення знань про природу рідного краю, перспективи використання місцевих ресурсів в інтересах краю і країни, розкритті закономірностей природних процесів і явищ, що відбуваються у регіоні

Юні валеологи

(адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №3 від 09.09 14 р.)

підвищення валеологічної культури учнів,  формування цілісного уявлення про будову та функції організму людини,  свідомої екологічної мотивації, навичок і моделей поведінки, безпечних для довкілля і власного здоров'я в інтересах сталого розвитку.

Дивосвіт

Психологічний проектор

Програма ефективного спілкування

 

 

Рекомендовано МОН лист від 04.07.13р. №1/11-1090

 

навчання учасників знаходженню ефективного способу розуміння самого себе та інших, формування навичок конструктивного міжособистісного спілкування, подолання конфліктних ситуацій тощо

Іппотерапія

(авторська)

схвалено наук.-метод. радою К-Святош. РМЦ 09.09.14р.

Комплексна реабілітація дітей з особливими потребами в системі позашкільної освіти

Основи науково-дослідницької діяльності (адаптована)

Схвалена науково-метод. радою К-Святош. РМЦ

(протокол №6 від 07.09.16р.)

полягає у сприянні творчому й інтелектуальному розвиткуособистості у процесі науково-дослідницької роботи

Юні екологи

Рекомендовано МОН лист від 04.07.13р. №1/11-109-01

формування екологічної культури дітей через залучення їх до вирішення актуальних проблем екології та виховання шанобливого ставлення до природи.

 

 Корисні посилання