logo


Освітній соціально-екологічний проект «Коворкінг «Зелена економіка» в рамках обласного освітнього проекту «Екологічний кластер «EcoWorldKids»

 

Розробники та координатори Проекту: департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». Науково-методичний супровід здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Учасниками Проекту стали заклади загальної середньої та позашкільної освіти області. Серед них і Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Проект презентовано директором Києво-Святошинського РЦЕНТУМ на засіданні виїзної методичної ради Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді спільно з  КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»: «Екологічна компетентність і грамотність особистості як елемент стратегії сталого розвитку».
Актуальність проекту:
Основний  сенс освіти для сталого розвитку полягає в тому, щоб організувати такий освітній процес, який  забезпечить підготовку людей до нових умов існування, дасть їм такі знання й уміння, які дозволять не тільки успішно адаптуватися у новому соціальному та інформаційному середовищі, але й активно впливати на нього в інтересах збереження й подальшого гармонійного розвитку людського суспільства та природного середовища.
Мета проекту:
Створення освітнього середовища для формування і розвитку соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з почуттям національної свідомості, глибоко усвідомленою громадською позицією, системою наукових знань про природу, з екоцентричним мисленням; людину – готову до суспільного самовизначення, самореалізації. Формування компетентностей і цінностей, необхідних для сталого (збалансованого) розвитку.
Завдання:
 •         підвищення якості екологічних знань, умінь, навичок вихованців, насамперед, повсякденно-побутового характеру;
 •         сприяти формуванню всебічно розвиненої особистість, здатної до критичного мислення;
 •         навчити учнів узгоджувати власні потреби з умовами обмеженості природних ресурсів;        
 •       спрямувати свідомість особистості на те, що природа з об’єкта діяльності перетворюється на носія найвищої цінності – цінності  життя;
 •        розвити творчі здібності, логічне, креативне мислення, естетичні смаки;
 •       розвиток партнерської взаємодії Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді із закладами загальної середньої освіти сільської місцевості.
Особливості проекту
Обрано чотири напрями діяльності:
 •         Ресурсозбереження
 •         Сміття – проблема людства
 •         Покупки моєї родини
 •         Екологічне маркування
Напрями реалізації проекту:
 •   організаційні заходи
 •          еколого-просвітницькі заходи;
 •          практичні природоохоронні заходи;
 •          дослідницька робота; участь у районних, обласних, всеукраїнських конкурсах.
Очікувані результати:
 •         сприйняття учнівською молоддю ідей сталого (збалансованого) розвитку;
 •         набуття  переконань екоцентричного підходу до проблеми взаємодії природи і суспільства, пріоритету гуманістичних духовних цінностей, протилежних споживацькій поведінці людини по відношенню до довкілля;
 •         усвідомлення фундаментальних законів екології;
 •         формування активної громадянської позиції, спрямованої на соціально-активну діяльність при вирішення проблемних екологічних питань, створених технічним прогресом і суспільством; 
 •        гнучко адаптуватися в сучасному соціумі через набуті знання і досвід взаємодії з оточуючим природним середовищем.
 

Корисні посилання