logo


Умови проведення природоохоронної акції з поліпшення стану довкілля «Зелена естафета»

І. Загальні положення

Це Положення визначає порядок організації та проведення природоохоронної акції "Зелена естафета».

Природоохоронна  акція «Зелена естафета" (далі - Естафета) започатковується з метою поширення практичної природоохоронної роботи в закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, залучення учнівської молоді до заходів щодо поліпшення стану довкілля, формування її життєвих компетентностей у контексті  ідей сталого розвитку суспільства

Основними завданнями Естафети с:

 • проведення робіт з впорядкування та створення нових зелених зон;
 • спостереження та дослідження екологічного стану довкілля;
 • пропаганда екологічної культури та народної екологічної спадщини

Естафета передбачає напрями:

 • практична природоохоронна робота з покращення стану довкілля;
 • природоохоронна просвіта (діяльність та заходи до міжнародного Дня Землі, Дня Довкілля та Дня охорони навколишнього природного середовища.
 • природоохоронна освіта (навчально-виховна робота на екологічнихстежках, робота на територіях природно-заповідного фонду, у лісництвах тощо).

Естафета проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти, вихованців (учнів, слухачів) закладів позашкільної освіти.

Організаційно-методичне забезпечення проведення Естафети здійснює Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Інформація про проведення Естафети розміщується на офіційному веб-сайті Києво-Святошинського РЦЕНТУМ.

Під час проведення Естафети обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Учасники Естафети

У Естафеті беруть участь команди закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти.

До складу команди входять до 5 осіб: 4 учасника з числа учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів) закладів позашкільної освіти (далі - учасники) та 1 керівник.

До місця проведення ІІ етапу Естафети команди прибувають організовано в супроводі керівника команди. Керівник команди забезпечує збереження життя та здоров’я дітей, своєчасне оформлення документів щодо участі в ІІ етапі Естафети, прибуття учасників на Естафету і повернення їх до навчальних закладів.

Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Естафети, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

V. Порядок і строки проведення Естафети

Естафета проводиться протягом навчального року (з вересня по травень).

Естафета проводиться у два етапи:

етап - відбірковий (районний), період проведення: жовтень-березень;

етап - фінальний (Всеукраїнський), період проведення: квітень- травень.

Строки та місце проведення І етапу Естафети, кількісний склад команд визначаються та затверджуються наказом відділу освіти Києво-Святошинської РДА  відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

Строки та місце проведення ІІ етапу Естафети визначаються наказом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та повідомляються місцевим органам управління освітою в областях, місті Києві не пізніше ніж за один місяць до його початку.

У ІІ етапі Естафети беруть участь колективи, які стали переможцями І етапу (за кожною категорією: загальноосвітні навчальні заклади та заклади позашкільної освіти).

Для участі в ІІ етапі Естафети подаються такі документи:

заявка за формою, що додається, на поштову або електронну адресу установи-організатора;

медична довідка про результати медичного огляду, пройденого у встановленому законодавством порядку;

учнівський квиток.

До місця проведення Естафети учасники прибувають організовано в супроводі керівника, який забезпечує збереження їх життя та здоров’я, своєчасне оформлення документів щодо участі в Естафеті, передбачених пунктом 5 цього розділу, а також прибуття учасників на Естафету та їх повернення.

Естафета проводиться за трьома напрямками:

І.     Напрям «Практична природоохоронна робота»:

 • насадження лісу, лісосмуг, заліснення крутосхилів, допомога лісництвам;
 • впорядкування території парків, скверів, алей. Посадка лісових та декоративних порід, плодово-ягідних кущів. Закладання нових дендропарків, парків, садів, квітників тощо;
 • впорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду (за погодженням з їх адміністраціями);
 • поповнення видового складу парків та дендропарків екзотичними та реліктовими деревними та чагарниковими породам;
 • розчищення та впорядкування джерел, криниць, прибережних захисних смуг водних об’єктів;
 • благоустрій дитячих та спортивних майданчиків, територій, прилеглих до навчальних закладів;
 • впорядкування місць масового перебування та відпочинку населення. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
 • масовий збір та здача на вторинну переробку тверді побутові відходи (пластик, папір, скло, метал);
 • благоустрій та упорядкування меморіальних комплексів, пам‘ятників, місць масового поховання;
 • виготовлення та розвішування шпаківень, синичників і годівничок для птахів;
 • заготівля кормів, підгодівля птахів та тварин взимку;
 • порятунок мальків риб з пересихаючих водойм. Заходи для врятування риби від задухи взимку;
 • охорона від руйнування мурашників. (огородження мурашників, встановлення аншлагів);
 • прокладання та впорядкування зупинок екологічних стежок та інша практична природоохоронна робота.

ІІ.    Напрям: «Просвітницька природоохоронна робота»: 

агітація до виконання природоохоронних заходів серед школярів та учнівської молоді, робота юнацьких секцій Українського товариства охорони природи, діяльність та заходи до міжнародного Дня Землі, Дня Довкілля в Україні, міжнародного Дня охорони навколишнього природного середовища, а також інших природоохоронних та екологічних свят.

ІІІ.   Напрям: «Навчально-виховна робота з охорони природи»:

освітньо-виховні заходи на екологічних стежках, в «Зелених класах», у лісництвах, на територіях природно-заповідного фонду тощо.

Учасники І  етапу Естафети презентують роботу, що була проведена протягом навчального року за трьома означеними вище напрямами у вигляді звітів, постерів, презентацій тощо на очному конкурсі.

 

Визначення та нагородження переможців і призерів Естафети

Переможці та призери Естафети визначаються журі за загальною сумою балів, набраних колективами.

Переможцем Естафети в кожній категорії  є команда, яка набрала найбільшу суму балів та найбільш повно розкрили природоохоронну діяльність відповідно до напрямів:

«Практична природоохоронна робота» (50 балів);

«Просвітницька природоохоронна робота» (20 балів);

«Навчально-виховна робота з охорони природи» (30 балів).

Призерами Естафети є команди, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

Переможці і призери Естафети нагороджуються дипломами Києво-Святошинського РЦЕНТУМ відповідних ступенів та цінними подарунками.

Решті учасникам Естафети вручаються дипломи учасників.

Переможці Естафети направляються до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді для участі у всеукраїнському (фінальному) етапі.

 

Корисні посилання