logo


Семінар-практикум для керівників гуртків ЗПО

28 серпня відбулась настановча зустріч керівників гуртків ЗПО району, під час якої

практичний психолог РЦЕНТУМ Малишева К.Г. провела семінар-практикум

«Умови освітнього середовища закладу позашкільної освіти для забезпечення самоактуалізації вихованців,

спираючись на парадигму людиноцентрованого підходу (по К. Роджерсу)».

Основною метою було ознайомлення учасників з центральними засадами визнаної в світі гуманістичної парадигми центрованої на особистості терапії Карла Роджерса та яким чином цей підхід реалізує основні вимоги концепції Нової української школи.  

Теоретичну частину складало створення у педагогів уявлення про такі поняття, як унікальне феноменологічне поле досвіду дитини (і що це означає для керівника гуртка); процеси самоактуалізації та індивідуації дитини (і яке значення відіграє в тому особистість керівника гуртка); зустріч двох Світів Selfу спільному інтерсуб’єктивному просторі (стосунок, як майдан становлення особистості вихованця).

Основна частина роботи була приділена центральним умовам, яким має відповідати освітнє середовище: безумовне прийняття і емпатійне розуміння дитини педагогом і конгруєнтність самого керівника гуртка. Головна увага була приділена не теоретико-абстрактним конструктам, а практичним порадам з досвіду роботи за цією парадигмою. Починаючи від нюансів, які потрібно враховувати при створенні інтер’єру освітнього приміщення і завершуючи нейрофізіологічними проявами організму дитини. Наведено ряд прикладів вправ, завдань, формулювань та інших методичних підказок, які варто використовувати керівникові гуртка під час побудови стосунку з вихованцем будь-якого профілю.

Окремим пунктом було наголошено на необхідності кожному педагогові завчасно піклуватися про свій особистий емоційний стан, дотримуватись психологічної гігієни та культури задля збереження свого благополуччя та рівня ефективності.

 

Корисні посилання