logo


План методичної роботи на 2018-2019 н. р.

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

Примітка

1. 

Організація роботи методичної ради

Тематичні засідання методичної ради

Вересень

 

Протягом року

Аздравіна С.В.

 

Малишева Т.В.

 

 

За окремим планом

2.

Надання методичної допомоги керівникам гуртків у програмно-методичному забезпеченні роботи гуртків

Серпень-вересень

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

3. 

Надання методичної допомоги молодим спеціалістам у складанні плану-конспекту заняття гуртка, проведенні занять

Протягом року

Малишева Т.В.

 

4. 

Методична допомога керівникам гуртків у забезпеченні дотримання вимог щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртків

Протягом року

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

5. 

Відвідування гуртків з метою методичної допомоги щодо проведення гурткових занять

Протягом року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

6.

Робота з педагогічними кадрами:

– методична допомога щодо  проведення занять гуртків;

–  організаційні питання та методична допомога щодо  проведення відкритих занять гуртків, творчих звітів;

– робота методичного об’єднання педагогів;

– навчання керівників гуртків в творчих групах;

 

– організація самоосвіти

 

 

Протягом року

Квітень-травень

 

Протягом року

Протягом року

Протягом року

 

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

Педпрацівники

Керівники творчих груп

 

 

При необхідності

За окремим планом

 

За окремим планом

За окремим планом

7. 

Надання допомоги  керівникам гуртків  щодо використання в навчально-виховному процесі сучасних методик, форм, видів, засобів і сучасних педагогічних технологій

 

 

Протягом року

 

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В,.

 

8. 

Надання індивідуальних консультацій керівникам гуртків, які здійснюють підготовку учнів для участі в районних, обласних та Всеукраїнських  еколого-натуралістичних заходах

 

 

Протягом року

 

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

9. 

Робота над науково-методичною проблемою: «Формування індивідуального освітнього середовища засобами еколого-натуралістичної роботи»

 

Протягом року

 

 

Педагогічний колектив

 

10.

Підготовка тематичних методичних матеріалів, посібників тощо

Протягом року

Педагогічні працівники

За індивідуальною тематикою

11.

Поповнення банку даних педагогічного досвіду, методичної, навчальної і нормативно-правової документації, інноваційних технологій  в електронному вигляді

Протягом року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

Керівники гуртків

 
12.

Вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження ППД:

– досвід роботи з вихованцями з розвитку емоційного інтелекту на засадах людино центрованого терапевтичного підходу

 

Протягом року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева К.Г.

Малишева Т.В.

Керівники гуртків

 

13.

Контроль за організацією та методична допомога щодо здійснення професійної орієнтації вихованців

 

Протягом року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

14.

 Надання інформаційно-методичної та практичної допомоги педагогічним

колективам закладам освіти району  в організації   екологічної діяльності

 

Протягом року

Педагогічні працівники

 
15.

Постійна робота  з нормативними документами, педагогічною, методичною,  психологічною, фаховою літературою

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

16.

Забезпечити методичний супровід модифікованих /адаптованих  та авторських програм

 

Протягом  року

Аздравіна С.В.

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

 

17.

Забезпечити розвиток соціально-педагогічного партнерства з батьківською громадкістю, громадськими організаціями, навчальними закладами

 

Протягом  року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

18.

Співпраця з засобами масової інформації

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

19.

Поповнення  веб-сайту

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

 

20.

Моніторинг професійної діяльності педагогів

Протягом року

Педагогічні працівники РЦЕНТУМ

Узагальнення:

Лавренюк А.В.

Малишева Т.В.

Малишева К.Г.

 

Методист РЦЕНТУМ  Т.В. Малишева

 

Корисні посилання