logo


Умови проведення районного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»

Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» (далі фестиваль) – проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів (далі - учні) з метою формування в них екологічної культури засобами кіно- та фотомистецтва.

Завдання фестивалю:

- виховання у учнів любові до рідного краю;

- екологічне та естетичне виховання учнів;

- пошук нових форм і методів формування в учнів навичок прородоохоронної та просвітницької діяльності.

Організаційно-методичне забезпечення проведення Фестивалю здійснює Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (далі - РЦЕНТУМ).

Інформація про проведення Фестивалю розміщується на сайті РЦЕНТУМ.

Учасники фестивалю

До участі у фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, вихованці гуртків позашкільних НЗ, що мають наробки у створенні фото-слайдо- та відео матеріалів.

Порядок і термін проведення

Районний етап фестивалю проводиться щорічно. Терміни проведення визначаються РЦЕНТУМ.

Конкурс робіт учасників у номінаціях:

 1. кращий відеофільм;
 2. кращий відеоролик (відеокліп);
 3. кращий слайд-фільм;
 4. краща фоторобота

 Тема фестивалю визначається щорічно організаційним комітетом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

 Вимоги до конкурсних робіт

 1. Для участі у конкурсі робіт у номінації "Кращий відеофільм" учасник повинен представити відеофільм на тему Фестивалю, виконаний українською або російською мовою. Відеофільм повинен бути записаний на диск CD-R або CD-RW  або DVD-R, DVD-RW. Програма для запису -  Windows Move Maker, формат AVI, MPEG4. Тривалість відеофільму до 15 хв.
 2. Технічні вимоги до робіт у номінації "Кращий відеоролик (відеокліп)" аналогічні до вимог відеофільму. Тривалість відеоролика до 7 хв.
 3. Для участі у конкурсі робіт у номінації "Кращий слайд-фільм" учасник представляє слайд-фільм на тему Фестивалю, записаний на диск  CD-R або CD-RW. Програма для запису - Power Point.  Кількість слайдів  - до 20 за єдиною тематикою.
 4. Для участі у конкурсі робіт у номінації  "Краща фоторобота" учасник представляє комплект із 5 односюжетних кольорових або чорнобілих фотографій на тему Фестивалю. Розмір фотографій - формат А4 (24-30 см).
 5. До конкурсних робіт додається інформація, в якій зазначаються такі дані:
 • прізвище, імя, по батькові автора;
 • вік автора, клас;
 • найменування навчального закладу, який представляє автор;
 • назва роботи;
 • коротка анотація на роботу;
 • місце проживання автора;
 • контактний телефон.

Підведення підсумків

Журі ІІ етапу Фестивалю відбирає найкращі роботи учасників (у кожній номінації ).

Відбір здійснюється за такими критеріями:

 • відповідність темі Фестивалю, повнота її розкриття - 10 балів;
 • власна творча неповторність - 20 балів;
 • актуальність порушеної проблеми - 12 балів;
 • науковий підхід до вирішення порушеної проблеми - 18 балів;
 • пізнавальне та виховне значення роботи - 12 балів;
 • рівень майстерності - 16 балів;
 • якість виконаної роботи - 12 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за конкурсну роботу, - 100 балів.

Конкурсні роботи учасників не рецензуються та не повертаються авторам.

 

Визначення і нагородження переможців Фестивалю

Переможці Фестивалю визначаються журі в кожній номінації окремо за загальною кількістю набраних ними балів.

Переможцем у кожній номінації Фестивалю є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

У разі рівної кількості балів переможцем у номінації Фестивалю є учасник, який набрав більше балів за критерій «Власна творча неповторність».

Призерами в номінаціях Фестивалю є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

Переможців фестивалю  нагороджуються грамотами відділу освіти та РЦЕНТУМ. Роботи переможців будуть надіслані для участі в обласному або всеукраїнському етапі конкурсу.

Роботи на участь у конкурсі подаються  в терміни відповідно до плану проведення  масових заходів РЦЕНТУМ на адресу Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді: м. Боярка, вул. Хрещатик, 76

Тел. для довідок 045 (98) 4-02-79; моб. 097 416 72 86

Додаток

до Положення про Всеукраїнський юнацький фестиваль

«В об’єктиві натураліста»

Заявка

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»

 

Прізвище:

Ім’я:   

По батькові: 

Найменування  навчального закладу:   

Місцезнаходження  закладу:  

Вік: років; клас 

Номінація (необхідне підкреслити): кращий відеофільм; кращий відеоролик (відеокліп); кращий слайд-фільм; краща фоторобота.

Назва конкурсної роботи:   

Коротка анотація конкурсної роботи:

Контактний телефон, електронна адреса учасника:    

Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника конкурсної роботи 

(посада керівника закладу)  (підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

 

 

Корисні посилання