logo


Статут закладу

          

І. Загальні положення

1.1    Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (скорочена назва РЦЕНТУМ, далі за текстом Центр) є комунальним позашкільним навчальним закладом.

1.2 Центр створений розпорядженням Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 20.08.2001 р. № 387, в наслідок ліквідації Боярської еколого-натуралістичної філії обласного Будинку художньої творчості з передачею майна до спільної власності територіальних громад Києво-Святошинського району ( наказ Управління освіти і науки Київської ОДА від 06.05 2001 р № 109)

1.3  Юридична адреса Центру:08154, Київська область, Києво-Святошинський район,  м. Боярка, вул. Хрещатик, 76.

1.4   Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є юридичною особою, може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді. Центр має  печатку, кутовий штамп, ідентифікаційний код.

         1.5    Власником закладу є Києво-Святошинська районна рада Київської області. Відповідно

         до ст. 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення ХІ сесії   

         ХХІ скликання Києво-Святошинської районної Ради народних депутатів від 15 жовтня

         1992 року управління навчальним закладом здійснює Києво-Святошинська районна

         державна адміністрація Київської області в особі управління освіти, молоді та спорту.

1.6  Управління освіти, молоді та спорту  Києво-Святошинської  райдержадміністрації, згідно з Бюджетним Кодексом України, здійснює фінансування витрат на утримання Центру, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво та ремонт приміщень і їх господарське обслуговування.

1.7 Центр є профільним закладом, основним напрямом діяльності  є еколого-натуралістичний, що передбачає навчальну діяльність з розвитку здібностей учнівської молоді з еколого-натуралістичного напряму, оволодіння юннатами та учнівською молоддю знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, координаційно-методичну роботу з освітніми закладами району.

1.8    Центр здійснює навчання і виховання учнів у позаурочний та позакласний час, еколого-натуралістичну,народознавчу, дослідницьку та природоохоронну роботи з дітьми та учнівською молоддю віком від 5 до 18 років на принципі добровільності вибору творчих об’єднань еколого-натуралістичного профілю (гуртків, клубів, груп, секцій тощо), видів діяльності за інтересами

1.9   Головними завданнями Центру є:

-                реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;

-                створення умов для отримання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;

-                здійснення освітньої діяльності за еколого-натуралістичним напрямом, пов’язаної  з розвитком здібностей учнівської молоді;

-                здійснення організаційно-методичної та організаційно-масової роботи з проблем екологічної освіти і виховання учнівської молоді;

-                залучення їх до практичної діяльності у сфері охорони навколишнього середовища;

-                формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-                залучення до позашкільної освіти соціальнонезахищених, схильних до правопорушень дітей, та дітей з особливими потребами;

-                проведення реабілітаційно-корегуючої роботи з дітьми з обмеженими фізичними і розумовими можливостями;

-                пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

-                залучення вихованців до науково-дослідної, експериментальної, винахідницької

         роботи з різних напрямів біології та аграрних наук;

-              просвітницька діяльність.

1.10 Основними принципами діяльності Центру є: демократизм, гуманізм, відродження традицій і культури українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, системність, комплексність,  диференціація навчання, науковість і розвиваючий характер навчання.

1.11 Києво-Святошинський районний центр  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, “Про позашкільну освіту ”, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів і власним,  іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, Статутом.

1.12 Центр  діє з урахуванням  національних, соціально-економічних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів і дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил безпеки і стандартів.

1.13 Педпрацівники Центру відповідають за збереження життя і здоров’я юннатів під час     навчально-виховної роботи з ними.

1.14 Мова навчання і виховання в Центрі визначається Конституцією України і      відповідним законом України.

1.15 Центр має право: визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу, за погодженням із власником; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани,  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України.

1.16 Центр співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, трудовими колективами, науковими установами, громадськими організаціями, товариствами,  благодійними фондами, громадянами.

ІІ. Структура Києво-Святошинського районного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

2.1 Відповідно до затверджених штатів і в рамках бюджетних асигнувань при Центрі

      створюються такі відділи:

-            інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.;

-            екології та охорони навколишнього середовища;

-            біології;

-            сільського господарства;

-            тваринництва;

-            декоративно-вжитковий.

Примітка. Відділи інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи, екології та охорони навколишнього середовища створюються незалежно від кількості гуртків.  При необхідності адміністрація Центру має право змінювати структуру відділів.

2.2  Відділ інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи :

-          здійснює організаційно-методичну роботу, спрямовану на розвиток пріоритетних     

-          напрямів позашкільного навчання і виховання учнівської молоді;

-          вивчає і пропагує передовий педагогічний досвід, розробляє методичні рекомендації;

-          координує еколого-натуралістичну та природоохоронну навчально-виховну діяльність    

-          учнів в районі

2.3 Відділ екології та охорони навколишнього середовища:

-          організовує просвітницьку екологічну діяльність;

-          виконує програми по охороні навколишнього середовища;

-          надає методичну допомогу і координує роботу екологічних гуртків шкіл району;

-          організовує та проводить районні етапи обласних і всеукраїнських  конкурсів, акцій, еколого-природоохоронні масові заходи, конференції, екологічні експедиції;

-          має ділянку лікарських рослин, навчальну екологічну стежку;

-          об’єднує гуртки: юні друзі природи, юні екологи, юннати-краєзнавці, фотонатуралісти, екотеатри, екостудії, агітбригади, «Зелені патрулі», «Голубі патрулі», знавці лікарських рослин, тощо.

2.4   Відділ біології:

-          об’єднує і організовує роботу гуртків: юні ботаніки, юні біологи, юні дослідники, фенологи, валеологічний,  юні орнітологи, акваріумісти, юні захисники рослин, генетики-селекціонери, «Основи іппотерапії»

-          має навчально-дослідну земельну ділянку, куточок живої природи, дендропарк

2.5  Сільськогосподарський відділ:

-          об’єднує гуртки: юні рослинники, квітникарі,  зелена архітектура, юні садівники, юні лісівники, овочівники;

-          має навчально-дослідну земельну ділянку, парники, теплицю, с/г реманент, гараж, шкілку, сад, колекційні ділянки квітів, альпійську гірку.

2.6  Тваринницький відділ :

-          об’єднує гуртки: любителі домашніх тварин, юні вершники, юні бджолярі, птахівники, кролівники, «основи ветеринарної медицини».

-          має тваринницьку ферму, живий куточок

2.7  Декоративно-вжитковий відділ:

-          об’єднує гуртки: бісероплетіння, тістопластика, вироби зі шкіри, фітодизайн та аранжування, народознавства, «Природа і фантазія», тощо…

Примітка:Відділи створюються за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

ІІІ. Права Центру

3.1 Для здійснення своїх статутних функцій Центр має право:

-          визначати контингент і форми еколого-натуралістичної підготовки учнівської  молоді;

-          самостійно планувати, організовувати і здійснювати всі види законодавчо дозволеної діяльності;

-          створювати госпрозрахункові структурні підрозділи, майстерні, організовувати діяльність курсів, гуртків, студій, клубів, тощо;

-          самостійно розпоряджатися коштами, виділеними засновником в межах кошторису, а також коштами, які отримані за рахунок власної господарської діяльності, надання платних послуг, спонсорських внесків.

ІУ. Організація навчально-виховного процесу

4.1  Центр створює належні умови для вибору вихованцями видів діяльності відповідно до їх інтересів та вимог батьків або осіб, що їх замінюють; вживає заходів для залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, забезпечує їх соціальний захист.

4.2  Центр працює за річним планом роботи, погодженим з управлінням освіти, молоді та спорту  Києво-Святошинської райдержадміністрації.

4.3  Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами МОН України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими  педагогічною радою Центру та узгодженими управлінням освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської райдержадміністрації.

4.4        Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

4.5        Експериментальні навчальні плани складають з урахуванням типових навчальних планів. 

4.6        Індивідуальне  навчання в Центрі проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільному закладі затвердженого  Міністерством освіти і науки України.

4.7        Середня наповнюваність груп та інших творчих об’єднань становить 10-15 вихованців, у групах з індивідуальним навчанням 1-5 вихованців.

4.8        Прийом у гуртки здійснюється протягом року за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

4.9        До Центру зараховуються вихованці віком від 5 до 18 років.

4.10    Центр проводить навчально-виховну, організаційно-масову роботу  диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різноманітних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота,урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, вікторина, екскурсія, експедиція, практична робота та інше.

4.11 Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня. Комплектування груп, гуртків та інших творчих об’єднань здійснюється з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

4.12 У святкові, передсвяткові, вихідні, канікулярні дні Центр може працювати за окремим планом.

4.13  Педагогічний колектив Центру працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором. Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка.

4.14 Тривалість занять у центрі визначається навчальним планом і програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

      - віком від 5 до 6 років – 30 хв.

      - віком від 6 до 7 років – 35 хв.

      - віком від 7 до 18 років – 45 хв.

4.15 Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Центру класифікуються за трьома рівнями: початковий – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

         основний – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

         вищий - творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

4.16  На літній період створюються гуртки, які працюють за окремими тематичними планами за спеціальним розкладом як з постійним так і з змінним складом учнів. Також можуть створюватись профільні оздоровчі табори з денним перебуванням. Частина занять гуртків у літній період може проводитись у формі походів, екскурсій, табірних зборів.

4.17  Центр може організовувати роботу своїх гуртків у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, закладах інтернатного типу, дошкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених угод.

4.18  Центр може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії.

4.19 Центр організовує та здійснює різноманітні заходи, проводить методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм, методів діяльності гуртків, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямом роботи.

 4.20 В Центрі створюються методичні об’єднання для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

4.21 З метою удосконалення системи навчання і виховання у Центрі створюються методична рада,  комісії до складу яких входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

 4.22 Центр за погодженням районного відділу освіти може здійснювати виробничу практику учнів.

          V.      Учасники навчально-виховного процесу

5.1 Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:

-          вихованці, учні, слухачі незалежно від місця проживання;

-          директор, заступники директора закладу; педагогічні працівники, психолог, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

-          батьки або особи, які їх замінюють;

-          представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

5.2 Вихованці (учні, слухачі) Центру мають гарантоване державою право на:

-          здобуття позашкільної освіти відповідно до здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

-          добровільний вибір виду діяльності;

-          навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях Центру;

-          безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

-          користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою Центру;

-          участь у різних видах навчальної, науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

-          представлення в органах громадського самоврядування Центру;

-          вільне вираження поглядів, переконань;

-          захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.3 Вихованці (учні, слухачі) зобов’язані:

-          володіти знаннями, вміннями, практичними навичками;

-          підвищувати загальний культурний рівень;

-          дотримуватись моральних і етичних норм;

-          брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-          бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-          дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього трудового роз порядку Центру.

5.4 Педагогічні працівники Центру мають право на:

-          внесення керівництву Центру та органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі.

-           вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

-           участь у роботі методичних об’єднань, комісій, нарад, зборів інших органів самоврядування Центру, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-           проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової  роботи;

-          вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

-          захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

-          соціальне та матеріальне заохочення за вагомі досягнення у виконанні покладених на них завдань;

-          об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

5.5 Педагогічні працівники Центру зобов’язані:

-          виконувати навчальні плани та програми;

-          надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

-          сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей, а також  збереженню здоров’я;

-          визначати мету та конкретні завдання, виховання і розвитку вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

-          здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями моральних, етичних норм поведінки і правил внутрішнього розпорядку Центру;

-          дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

-          виховувати особистим прикладом і настановами повагу до Державної символіки;

-          застосовувати у навчально-виховному процесі здоров’язбережувальні технології;

-          постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-          вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

-          дотримуватись вимог статуту закладу, виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

-          брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

-          виконувати накази і розпорядження керівника закладу.

5.6 Обсяг педагогічного навантаження у Центрі визначається керівником закладу, згідно із законодавством .

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців протягом навчального року, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

5.7 Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників України, в порядку визначеному МОН.

5.8 Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

-          обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу;

-          звертатися до органів управління освітою, керівника Центру і органів громадського самоврядування закладу;

-          приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Центру;

-          брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

-          захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування закладу.

                                   VI.  Управління  Центром

6.1 Керівництво РЦЕНТУМ здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, установленому МОН.

6.2 Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники Центру призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюються за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

6.3 Директор Центру:

-          здійснює керівництво колективом закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового рівня працівників;

-          організовує навчально-виховний процес;

-          створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

-          забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм;

-          забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-          розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

-          організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку і відкриває рахунки в установах банків або органах Державного Казначейства;

-          представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності Центру;

-          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-          застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру;

-          затверджує посадові обов’язки працівників Центру.

 6.4 Вищим органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, що скликаються не рідше як один раз на рік. Рішення зборів вважаються правомірними, коли в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення ради мають рекомендаційний характер. В період між загальними зборами діє рада Центру.

6.6 Рада Центру:

-          організовує виконання рішень загальних зборів;

-          вносить пропозиції про перспективи розвитку Центру, розглядає і погоджує із засновником режим роботи закладу, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;

-          визначає форми співробітництва Центру з науково-дослідними, виробничими організаціями, творчими спілками, іншими державними і громадськими інститутами;

-          вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу.

6.7 Педагогічна рада Центру – постійно діючий колегіальний орган управління позашкільним навчальним закладом.

-          розглядає питання  організації та здійснення навчально-виховного процесу, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи;

-          розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;

-          визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

-          розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу;

-          порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

6.8 Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру, але не менш ніж два рази на рік.  Головою педагогічної ради Центру є директор.

                         VII. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

8.1 Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що надходять у розмірі не нижчого від передбаченого нормативами фінансування, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, незаборонених законодавством.

8.2 Додатковими джерелами фінансування Центру є :

-          кошти, одержані за надання платних послуг відповідно до Переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та у Порядку встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;

-          кошти гуманітарної допомоги;

-          добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

-          доходи від реалізації продукції, зайвого, застарілого та зношеного обладнання;

-          інші надходження не заборонені чинним законодавством.

8.3 Бюджетне фінансування не може зменшуватись або припинятись через наявність інших джерел фінансування. Не використані в поточному році позабюджетні кошти не можуть бути вилучені крім випадків, передбачених законодавством України.

8.4 Центр у процесі впровадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

- спрямовувати відповідні кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту.

8.5 Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

8.6 Майно Центру може вилучатися засновниками лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації на розвиток позашкільної освіти в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.7 Працівники Центру, вихованці та їх батьки несуть матеріальну відповідальність, згідно з діючим законодавством за псування або втрату майна, отриманого в тимчасове користування.

8.5 Збитки, заподіяні Центру в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 VIII.   Міжнародні зв’язки

9.1 Києво-Святошинський районний  центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

9.2 Має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

       IX.  Контроль за діяльністю Центру

9.1. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюють МОН України, департамент  освіти і науки Київської ОДА, управління освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської РДА.

9.2.Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.3. У період між атестацією проводяться перевірки закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих  перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік

                   X.  Реорганізація або ліквідація закладу

10.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає засновник.Створення, реорганізація та ліквідація Центру здійснюється відповідно до Положення про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію навчально-виховних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №228

10.2 При реорганізації або ліквідації Центру працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю в Україні.

 

Корисні посилання