logo


Еколого-натуралістичний відділ

     Учнівські об’єднання еколого-натуралістичного напряму мають певну мету та завдання: поглибити знання дітей з дисциплін природничого циклу, формування екологічної культури особистості, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, розвиток, набуття навичок досвіду в розв’язанні екологічних проблем і передбаченні можливих наслідків своєї діяльності, залучити вихованців до вирішення актуальних проблем екології, особливо місцевих, в інтересах освіти сталого розвитку.

     В змісті програми  кожного гуртка закладено принципи виховання творчо обдарованої особистості через процес включення її в активну практичну діяльність; стимулювання активності вихованців; прояви високого гуманізму і поваги до учнів в поєднанні з об’єктивною вимогливістю з боку педагогів. 

     Вагома частина змісту роботи гуртків пов’язана з природоохоронною діяльністю через проведення різноманітних еколого-натуралістичних заходів.

     Вихованці активно залучаються до науково-дослідницької роботи, беручі участь у конкурсах наукового, дослідницького, винахідницького, пошукового спрямування.

    Успішно запроваджується метод творчого проектування з орієнтуванням на конкретні регіональні проблеми. Це одна з технологій проблемного навчання: вихованцям надається можливість спробувати самостійно знайти шляхи вирішення проблем, що найбільше їх хвилюють.

  

 

Корисні посилання