logo


Педколектив

  

Станом на 1 жовтня 2018 року в закладі працює 28  педагогічних працівників, з них:

керівників гуртків - 24, основних - 8, сумісників - 16.

Вищу освіту мають - 26,  середню спеціальну - 2

 Мають звання "керівник гуртка-методист" - 6

Нагородженні нагрудним знаком "Відмінник освіти України" - 3

 

      Педагогічний колектив РЦЕНТУМ працює над науково-методичною проблемою: «Формування індивідуального освітнього середовища засобами еколого-натуралістичної роботи». 

    Еколого-натуралістична освіта будується на трьох наскрізних лініях:

  • формування екологічного мислення через пізняння об"єктів природи (екологія природних та соціальних систем);
  • формування відповідального ставлення до природи (екологічна етика, екологія людини);
  • формування активноїсоціальної позиції особистості через усвідомлену діяльність екологічного спрямування (екологічні проекти,соціальна екологія).

      Свою діяльність керівники гуртків організовують на основних принципах позашкільної екологічної освіти та виховання:

·        безперервність і послідовність;

·        особистісно зорієнтований підхід;

·        суб’єкт – суб’єктна взаємодія;

·        синтез інтелектуальної і практичної діяльності;

·        акмеологічний принцип;

·        принцип життєвої компетентності та життєтворчості;

·        добровільність та доступність;

·        забезпечення особистісного розвитку особистості згідно з  її індивідуальними задатками,

         здібностями, потребами на  основі  навчання упродовж життя;

·        оптимізація вибору змісту, форм, методів та засобів.

 

Корисні посилання