logo


Педколектив

Станом на 15 вересня 2020 року у закладі працює 29 педагогічних працівників, з них:

керівників гуртків - 25, основних - 12, сумісників - 13.

Вищу освіту мають - 26,  середню спеціальну - 3

 Мають звання "керівник гуртка-методист" - 9

Нагородженні нагрудним знаком "Відмінник освіти України" - 2

 

      Педагогічний колектив Центру працює над науково-методичною темою: «Формування людини майбутнього - основний орієнтир сучасної позашкільної освіти».

      Свою діяльність керівники гуртків організовують на основних принципах позашкільної екологічної освіти та виховання:

 •  безперервність і послідовність;
 •  особистісно зорієнтований підхід;
 •  суб’єкт – суб’єктна взаємодія;
 •  синтез інтелектуальної і практичної діяльності;
 •  акмеологічний принцип;
 •  принцип життєвої компетентності та життєтворчості;
 •  добровільність та доступність;
 •  забезпечення особистісного розвитку особистості згідно з  її індивідуальними задатками,
 •  здібностями, потребами на  основі  навчання упродовж життя;
 •  оптимізація вибору змісту, форм, методів та засобів;
 •  впровадження STEM-освіти.
 

Корисні посилання