logo


Про нас


     

Центр еколого-натуралістичної творчості "ЮННАТИ" - профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що передбачає оволодіння учнями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем.

Мовою освітнього процесу у закладі є державна мова.

      Головними  завданнями  Центру  є:

-реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;

-створення умов для отримання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук, екології та біології,  професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;

-здійснення освітньої діяльності за еколого-натуралістичним напрямом, пов’язаної  з розвитком здібностей учнівської молоді;

-здійснення організаційно-методичної та організаційно-масової роботи з проблем екологічної освіти і виховання учнівської молоді;

-залучення вихованців  до практичної природоохоронної роботи по збереженню довкілля;

-формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

-залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної та винахідницької роботи з різних напрямів біологічних та аграрних наук;

-просвітницька діяльність.

Рік заснування закладу:  1953 (районний з 2001р.)

З січня 2020 року заклад перейшов у підпорядкування Боярської міської ради.

Кількість гуртків (станом на 01.10.2021 р.) -  28, в них груп - 68

Кількість дітей - 1303, з них: сільських – 122,  міських – 1181

 

Корисні посилання